Rabu, 20 Juli 2016

NAH INI VEDIO PEMBELAJARAN YANG INOVATIF

video

VEDIO PEMBERLAJARAN TRADISIONAL

video

KALENDER PENDIDIKAN 2016/2017


JADWAL KEGIATAN DAN PEMBELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017

JADWAL KEGIATAN DAN PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SD NEGERI 2 RAHARJA
NO
WAKTU
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
KET
1.
07.15-07.30
Upacara/Pembeiasaan awal pembelajaran
Pembiasaan awal pembelajaran/senam pagi/Apel pagi
Pembiasaan awal pembelajaran/ Senam pagi/Apel pagi
Pembiasaan awal pembelajaran/ Senam pagi/Apel pagi
Pembiasaan awal pembelajaran/ Asma ulhusna/Apel pagi
Pembiasaan awal pembelajaran/ Senam pagi/Apel pagi
Kls I s/d VI
2.
07.30-08.05
Mapel
Mapel
Mapel
Mapel
Mapel
Mapel
Pengaturan selanjutnya diserahkan Sepenuhnya kepada Guru Kls dan Mapel
3.
dst
dst
dst
dst
dst
dst
dst
4.
dst
dst
dst
dst
dst
dst
dst / ekswifalen
dst
15 menit terakhir
Pembiasaan akhir pembelajaran
Pembiasaan akhir pembelajaran
Pembiasaan akhir pembelajaran
Pembiasaan akhir pembelajaran
Pembiasaan akhir pembelajaran
Pembiasaan akhir pembelajaran
dst
...s/d 14.00
Pengerjaan Adm / Apel siang
Pengerjaan Adm / Apel siang
Pengerjaan Adm / Apel siang
Pengerjaan Adm / Apel siang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Purwaharja,  18 Juli 2016
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kepala SDN 2 Raharja


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ADE,S.Pd

                                                                                                                                                                                                                        NIP.19630716 198305 1 006

Selasa, 19 Juli 2016

DATA SISWA LULUS TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO
NOMOR
INDUK
NISN
NAMA SISWA
L/P
KELAS
1
101101001
0040399835
Dezan Apriliando
L
6
2
101101002
0039053458
Dini Wulan Oktaviani
P
6
3
101101003
0038805422
Fajar Nurrohmat
L
6
4
101101004
0040397709
Hani Oktaviani
P
6
5
101101005
0045859519
Hary Haryono
L
6
6
101101006
0036053541
Hasna Afifah Ridwan
P
6
7
101101007
0036053535
Indra bastian
L
6
8
101101008
0040411444
Juwita Antalia
P
6
9
101101009
0036053536
Melinda Purnama sari
P
6
10
101101010
0036053540
Nelly Devianti
P
6
11
101101011
0044308794
Pina Vebriyanti
P
6
12
101101012
0048484413
Raffly Aryanda Putra
L
6
13
101101014
0036053537
Rizki Sundari
L
6
14
101101015
0043706136
Ruly Aulia Andini
P
6
15
101101016
0036053543
Tia Septiyani
P
6
16
101101017
0031508354
Tresna Agustin Nurfazrin
P
6
17
101101018
0042116079
Wahyu Aprianto
L
6
18
101101019
0036053542
Yandi Hermawan
L
6
19
101101020
0036053538
Zidan Heryanto
L
6
20
111203028
0028243110
Bara Muhamad Iqbal
L
6
21
121303034
0033785207
Siti Fauziah Nadiani
P
6
22
131404028
0046251241
Fairus Sauqy Firdaus F
L
6
23
141505029
0042078774
Andre Nazar Pangestu
L
6
24
141502030
0049441848
Maya Chintia Wanda
P
6
25
151606023
0042853258
Astri Dianti
P
6

                                                                                          Purwaharja, April 2016
                                                                                          Kepala SDN 2 Raharja                                                                                          ADE, S.Pd

                                                                                          NIP.196307161983051006